Научна инфраструктура

Научна инфраструктура

Трибоинденторната система Hysitron TI980 представлява най-нов и най-модерен наномеханичен тестов инструмент, който осигурява максимална производителност, гъвкавост, надеждност, използваемост, скорост и възможност за допълнително окомплектоване. Чрез апарата е възможно количествено наноразмерно определяне на основни механични и трибологични свойства на материалите.