За Бизнеса

„За бизнеса“

Екипът на ЦК „MIRACle“ предлага услуги и технологии на бизнеса, като:

 • Трибология на метални, керамични, полимерни и композитни материали

  • Материали за автомобилни части и компоненти – Тестове за триене, износване, статична наноидентация, динамична наноидентация, нанонадраскване, топография на повърхността, оценка на грапавост на микро и нанониво, анализ на фази, макро- микро- и наноструктура, електрично константно съпротивление.

  • Електронни компоненти и МЕМС – Трибология и адхезия при сензори, датчици, електронни елементи. Тестове на надраскване, статична и динамична наноидентация, дебелина на покрития, адхезия при многобройни покрития.

  • Покрития – Тестове за твърдост, гладкост, сцепление, надраскване при твърди бои и филми. Изследване на статична и динамична наноидентация, нанонадраскване, износване, твърдост, грапавост, дефекти и др.

 • Проектиране, изграждане и изследване на микро/нано флуидни устройства с приложение в микробиологията, медицината и индустрията.

 • Прототипиране на Микро Мехатронни Системи (ММС) от фотополимери, силиции и стъкло.

 • Създаване на микро/нано роботизирани устройства и сензори за клетъчни манипулации в областта на инвитро процедурите.

 • Прототипиране и лазерно-оптичен анализ на микро-оптични устройства и компоненти.

 • Разработване на технологии за роботизирано заваряване в зависимост от формата, размерите, и вида на материалите на детайлите

 • Разработване на хващачи и инструменти, които да се свързват с роботите с цел изпълнение на различни технологични операции