Екип

ЕКИП

проф. д-р Емил С. Маноах

Директор

проф. д-р Димитър Чакъров

Ръководител на екипа за организация и управление на проекта

проф. д-р Николай Златов

Научен ръководител на проекта

Антония Боянова

Координатор на проекта

Иван Златев

Координатор на проекта

Инна Ценова

Счетоводител на проекта

Венцислава Лалова

Юрист на проекта