Бизнес организации

Бизнес организации

Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ (КМА)

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СОФИЯ ТЕХ ПАРК)

Национална браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ)

АМГ Технолоджи ООД

Медицински център „РепроБиоМед“ ООД – София